Bepaling van het aantal gisten in gedroogde gist

In deze proef wordt gedroogde bakkersgist,wijngist of biergist verschillende manieren onderzocht op het aantal levende en dode gisten die per gram aanwezig zijn. Een soort kwaliteitscontrole.

UITVOERING

A.Totaaltelling. dat wil zeggen alle cellen, de levende (tot groei in staat) en de dode cellen.

Weeg ca 1 gram gist af en breng dit in een flesje van 250 ml water, voeg 250 ml water toe en schud goed totdat de cellen goed verspreid zijn over de vloeistof.

Breng een druppel van deze suspensie in een telkamertje met een diepte van 0,1 mm. Let erop dat de suspensie nog homogeen is, gistcellen zakken snel naar beneden, dus schudden voor gebruik!

Kijk eerst of de suspensie telbaar is, als de cellen te dicht bij elkaar en/of over elkaar heen liggen moet je de celsuspensie nog wat verdunnen, noteer dan wel hoe vaak je verdunt. (om later terug te kinnen rekenen)

Leg het telkamertje met de geschikte verdunning onder de microscoop, bereken na het tellen eerst de concentratie cellen in de suspensie en reken dit resultaat om naar het aantal cellen per gram persgist. Zie ook microscopische telling.

B.Levendtelling, de cellen die kunnen delen en dus kolonies kunnen vormen, het kiemgetal.

Maak met behulp van de telresultaten van methode A een zodanige verdunning van de daar gemaakte en getelde celsuspensie dat er + 100 gisten per ml zijn. Vergeet niet bij elke stap goed te schudden!

Pipetteer van de laatste verdunning 1 ml in een petrischaal, doe dit in drievoud (triplo).
Meng vervolgens met moutagar en incubeer bij 30ºC.

Bereken na incubatie uit het aantal kolonies het aantal levende gisten per gram gist.

C. Het percentage dode gistcellen.

Methode 1.
Bereken uit de resultaten van A. en B. het % dode gistcellen.

Methode 2.
Meng op een objectglas een druppel van een gistsuspensie met een druppel 0,01% methyleenblauw (als poeder te koop bij labstuff). Door deze oplossing worden alleen dode cellen gekleurd. De membraan kan de kleurstof niet tegenhouden.

Bepaal nu van 100 gisten of ze dood of levend zijn. Dus van de eerste 100 cellen noteren of ze blauw of wit zijn, Laat je preparaat niet te lang liggen voordat je het bekijkt, de aanvankelijk levende cellen gaan (onder andere) ten gevolge van de methyleenblauw ook dood.

Verwerking resultaten:

1.Geef alle resultaten en berekeningen overzichtelijk weer:

  • Totaaltelling A
  • Levendtelling B
  • Percentage dode cellen, C methode 1
  • Percentage dode cellen, C methode 2

2.Bespreek de resultaten
Kloppen de resultaten van methode A en B met elkaar? Verklaar.
Kloppen de resultaten van methode C1 en C2 met elkaar? Verklaar.

 Een snelle kwaliteitscontrole zonder microscoop staat bij proefjes met gisten.