Anaeroob kweken


Sommige micro-organismen hebben liever geen zuurstof in hun directe omgeving (zijn anaeroob) of minder zuurstof (zijn microaerofiel) dan in de lucht voorkomt. Om in deze  micro-organismen laten groeien moet je speciale maatregelen treffen :

Zuurstofbindende stoffen
Aan een vloeibare voedingsbodem worden zuurstofbindende stoffen toegevoegd.
Bekende voorbeelden zijn thioglycollaat en cysteine. Om na te gaan of het in het medium inderdaad anaëroob is voegt je een zuurstofindicator toe. Deze zuurstofindicator is kleurloos onder anaërobe omstandigheden maar wordt gekleurd (blauw bij methyleenblauw en rood bij resazurine) als er zuurstof aanwezig is.

Het medium luchtdicht afsluiten

Een andere methode (eventueel in combinatie met bovengenoemde methode ) is het afsluiten van een vloeibaar medium met een laagje paraffine of een vast medium met een extra laag van het vaste medium.

Een zuurstofarme omgeving

Een derde mogelijkheid is om het medium met de micro-organisme erin of erop in een zuurstofvrije omgeving te brengen. Dit is meestal een anaërobe pot. In deze pot gaat nadat de beënte media erin gestopt zijn een bepaalde stof de zuurstof uit de lucht te binden. Verder wordt er nog een zuurstofindicator bijgedaan om te zien of het inderdaad anaëroob wordt. Deze zuurstofindicator is kleurloos onder anaërobe omstandigheden maar wordt gekleurd (blauw bij methyleenblauw en rood bij resazurine) als er zuurstof aanwezig is.

Anaeroob overenten

Wil je de bacteriën in hun anaerobe omgeving houden , ook bij het overenten, dan zijn er speciale anaërobe werkkkasten op de markt.