Microscoop

Bacterien zie je alleen door de microscoop, Ze zijn maar een paar µm lang (1 µm is een duizendste millimeter). Je hebt de hoogste vergroting nodig, dat is een objectief van 100 X en een oculair van 10 X, en dat is samen een 1000 X vergroting.

 

Hieronder:

De microscoop met de namen van de onderdelen

Het gebruik van de microscoop

Andere pagina's over de microscoop:

microscopische tellingen

microscopische meting

het maken van preparaten

microscopisch uiterlijk

donkerveldmicroscoop


fasecontrastmicroscoop

fluoresentiemicroscoop

 

microscoop 

   

 

 

Het instellen van de microscoop

 • Doe, nadat je het objectief 10x voor hebt gedraaid het lichtvelddiafragma en het apertuurdiafragma zover open, dat het gezichtsveld homogeen verlicht is.

 • Stel met objectief 10x in op het preparaat. Draai daartoe de macroschroef de kruistafel (objecttafel) eerst zo hoog mogelijk, om hem daarna lang­zaam weer van het preparaat af te draaien. Stel met de microschroef bij totdat je het preparaat scherp ziet.

 • Sluit nu het lichtvelddiafragma; beeld (de rand van) lichtvelddiafragma scherp af in het gezichtsveld (preparaatvlak) door de condensor op en neer te bewegen (m.b.v. schroef aan de linkerkant, niet goed zichtbaar). Nu zijn zowel het lichtvelddiafragma als het preparaat scherp afgebeeld.

 • Kies de juiste diameter van het lichtvelddiafragma. Open daartoe het lichtvelddiafragma zo ver, dat de rand net buiten het gezichtsveld valt. Voor deze vergroting is het lichtvelddiafragma nu goed ingesteld.

 • Kies de juiste diameter van het apertuurdiafragma. Verwijder daartoe het oculair; de rand van het apertuurdiafragma is nu in de tubus te zien. Open het apertuurdiafragma. zover, dat maximaal 3/4 van de diameter van de opening van het objectief verlicht is.
  Nu is de microscoop ingesteld voor het objectief 10x.

 • Herhaal de procedure vanaf punt 3 voor het objectief 40x  , draai dit objectief voor zonder de macroschroef of microschroef te gebruiken, je loopt dan het risico je preparaat "kwijt te raken"

 • Voor het bekijken van een gekleurd bacteriepreparaat gebruik je de olie-immersielens (objectief 100 x). Draai de 40x lens opzij, breng  een druppel olie op het preparaat. en draai de 100x lens boven het preparaat. Herhaal de instelprocedure vanaf punt 3.
  Let op !  Bij gebruik van de olie-immersielens is de afbeelding van het apertuurdiafragma niet meer op 3/4 te krijgen . Open het apertuurdiafragma.zover, dat de afbeelding niet meer groter wordt.

 • Haal het preparaat weg door het horizontaal van de kruistafel te schuiven nadat je het objectief opzij hebt gedraaid.
  Maak de lens goed schoon met lenspapier. Als het goed is, zit er geen olie aan de andere objectieven). Maak zo nodig de kruistafel schoon.


Nog eens de functies van de onderdelen:

macrometerschroef, voor de grofinstelling dus scherp instellen preparaat
micrometerschroef  voor de fijninstelling dus scherpstellen preparaat
met behulp van deze knoppen wordt de afstand objectief tot het preparaat veranderd. Bij de microscopen die wij op het praktikum gebruiken gaat daarbij de kruistafel op en neer.


lichtvelddiafragma, regelt de'grootte" van de lichtbron (de diameter van de lichtbundel die van de lichtbron komt), de grootte varieert per objectief, je moet het gezichtsveld precies vullen met licht, maar geen lucht buiten de lens laten vallen (overstraling van je preparaat )
apertuurdiafragma, regelt de invalshoek van de stralen. Hierbij moet je ook de grootte van de invalshoek aanpassen aan wat de lens kan opvangen. Eeen sterke lens heeft een grotere apertuurhoek, deze weer helemaal met licht vullen, maar het licht niet daarbuiten laten vallen.

zwakke vergroting: groot lichtveld, kleine apertuurhoek

sterke vergroting : klein lichtveld , grote apertuurhoek

Objectieven:

Wat we het liefst willen is dat het beeld de details laat zien, dit noemen we het oplossend vermogen, ook wel vermogen om 2 naast elkaar gelegen punten van elkaar te onderscheiden of de resolutie. Dit is ook de eigenschap waar je op moet letten bij een microscoop, niet de vergroting maar de resolutie! Zeker bij bacteriën, je wilt ze onderscheiden en hun vorm zien en niet een wazig vlekje. Dit oplossend vermogen wordt verzorgd door het invallend licht en gerealiseerd door het objectief, hoe dichter het objectief bij het preparaat kan komen, hoe breder de bundel licht die door het preparaat valt. Ook olie op het preparaat zorgt voor bundeling van het licht. Want het licht (uit de verschillende hoeken) brengt de informatie naar ons oog. Veel meer informatie over microscopen staat hier.

Een microscoop met grote vergroting en een laag oplossend vermogen beeldt kleine voorwerpen wel groot af maar geeft de kijker veel minder informatie over het voorwerp dan een microscoop met een zelfde vergroting maar met een hoog oplossend vermogen.

condensor, stelsel van positieve lenzen, waarmee optimale belichting van het voorwerp kan worden bereikt. De lichtstralen die van de lichtbron afkomstig zijn, worden precies in het  object (preparaat) gebundeld.
condensorschroef, waarmee condensorhouder op en neer kan worden bewogen.

klik hier voor een action maze en filmpjes over het gebruik van de microscoop