PHB kleuring.

Met deze kleuring zijn reservestofkorrels met poly-b-hydroxyboterzuur aan te tonen.

 UITVOERING

 Bedek een gefixeerd preparaat met Sudan Black B-oplossing en laat de oplossing 10 minuten inwerken zonder dat het preparaat droogvalt.

 Laat de overmaat kleurstof er aflopen en droog tussen filtreerpapier totdat alle kleurstof is opgezogen.

 Voeg enkele druppels xyleen toe, laat even inwerken en dep droog.

 Kleur 15 seconden met saffranine.

 Spoel met water en droog.

 Resultaat PHB korreltjes zijn als grijs-zwarte bolletjes in het plasma te zien.

 Reagentia:

Sudan Black B oplossing: Los 0,3 gram Sudan Black B op in 75 ml ethanol 96%. Voeg 25 ml water toe en schud goed.

 0,5% safranine-oplossing in water