Kweek

De kweek van micro-organismen is erg belangrijk, voor veel onderzoek moeten de aanwezige bacteriën zich eerst op of in een voedingsbodem vermeerderen , pas dan zijn ze in voldoende aantallen aanwezig om ze te kunnen aantonen,  eventueel direct te herkennen of verder te onderzoeken

Dit omdat het in de meeste gevallen niet mogelijk is om (het aantal) aanwezige micro-organismen direct d.w.z. op het moment zelf aan te tonen.. Dus zal je in de meeste gevallen de aanwezige micro-organismen op een voedingsbodem laten groeien tot kolonies zodat ze zichtbaar worden voor verdere identificatie  en/of levendtelling.

Wat moet je weten ?

Om micro-organismen te laten groeien moet je weten op wat voor voedingsbodem ze kunnen groeien dus wat voor stoffen ze nodig hebben om hun energie uit te halen ( dissimilatie) en welke stoffen ze nodig hebben om er hun  celmateriaal van te kunnen maken (assimilatie) .

Behalve het voedsel moet er ook op het milieu waarin het micro-organisme kan groeien gelet worden. Denk aan de aan- of afwezigheid van zuurstof, de optimale temperatuur, de PH etc.

In veel gevallen wil je selectief kweken dus niet alle levende micro-organismen bepalen maar alleen die welke een betekenis hebben voor de diagnose van een ziekte of de kwaliteit (veiligheid) van een product. De overige micro-organismen ( stoorflora) in het monster moeten geremd worden of gedood, dit is ook alleen mogelijk als men de stofwisseling en de groeiomstandigheden van de te bepalen micro-organismen en de stoorflora kent. De verschillen kun je dan gebruiken om selectief te kweken, zie selectieve voedingsmedia.

En dan nog last but not least het reinkweken, voor een microbioloog vanzelfsprekend maar een beginner kijkt er vaak raar tegen aan. Reinkweken is ervoor zorgen dat je slechts 1 bacterie en al zijn nakomelingen, een kloon,  in cultuur hebt (in een buisje, op een plaat ) en geen andere cellen. Heb je een "mengsel" (zonder dat je dat weet) dan kom je in de problemen bij de determinatie : je weet niet wat je meet!
De ongewenste meegroeiers kunnen uit hetzelfde materiaal komen dat je onderzocht of "uit de lucht"  in de kweek komen vallen bij het werk op het lab.

onderwerpen online:

Stofwisseling
Enzymen
Dissimilatie= Brandstofwisseling
Leven met of zonder zuurstof
Kweken zonder zuurstof
Assimilatie=Bouwstofwisseling
Algemene voedingsbodem
Kweekomstandigheden
Selectief kweken
selectieve voedingsbodems
Algemene voedingsbodem
Het maken van een voedingsbodem
Reinkweek