17 april 2014

onderzoek toont aan dat bacterie langer overleeft in contactlenzen vloeistof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle desinfectiemiddel

Om na te gaan of een desinfectiemiddel zijn werk goed doet wordt het te onderzoeken desinfectans in contact gebracht met een bekende hoeveelheid van een bekend soort micro-organisme. Vervolgens wordt na een bepaalde tijd (of op verschillende tijdstippen) gekeken of er nog overlevende micro-organismen zijn.: Rideal-Walkertest.
Ook kan men na een bepaalde tijd het aantal overlevende micro-organisme bepalen :5-5-5-test
Hieronder worden beide testen besproken:

Rideal Walkertest

Bij deze test wordt onderzocht hoe goed een desinfectiemiddel werkt door van verschillende concentraties na te gaan welke concentratie nog juist in staat is om alle aanwezige bacteriën na een bepaalde inwerkingstijd te doden. Deze concentratie wordt de bacteriedodende grensconcentratie genoemd.

Tegelijkertijd wordt op dezelfde manier ook een standaarddesinfectiemiddel nl. fenol onderzocht. Ook dit levert een bacteriedodende grensconcentratie op.

De bacteriedodende grensconcentratie van het te onderzoeken desinfectiemiddel wordt vergeleken met de bacteriedodende grensconcentratie van het standaardmiddel door de laatste door de eerste te delen: zie voorbeeld.

De reden dat men een standaard meeneemt is dat het resultaat van de proef sterk afhankelijk is van de proefomstandigheden zoals de temperatuur, de samenstelling en pH van de voedingsbodem, de gevoeligheid (conditie) van de teststam.
Omdat deze omstandigheden zowel voor het te onderzoeken middel als de standaard gelden zal als men de resultaten door elkaar deelt het effect van deze proefomstandigheden “weggedeeld” worden.

Genoeg gepraat : eerst maar eens een voorbeeld:

In een schema:

schema RW test

 

Concentratie desinfectiemiddel Gewicht/volume % 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Groei in bouillon na 5 minuten inwerking in Halamid + + + + + - - - + - -
Groei in bouillon na 10 minuten inwerking in Halamid + + + - + - - - + - -
Groei in bouillon na 5 minuten inwerking in Fenol + + + + + + + + + - +
Groei in bouillon na 10 minuten inwerking in Fenol + + + + + + + + - - +

Bacteriedodende grensconcentratie Halamid is 0,4%.
Bacteriedodende grensconcentratie Fenol is 0,8%.
De fenolcoefficient is ) 0,8% / 0,4% = 2.

Halamid werkt hier twee keer zo goed als Fenol.

Zou men de totale proef nog eens overdoen dan vindt men bijvoorbeeld dat de bacteriedodende grensconcentratie van Halamid 0,3% is en van fenol 0,6%. De fenolcoëfficiënt blijft dan hetzelfde!

De kwantitatieve suspensietest of 5-5-5-test.

Een tweede methode om een desinfectiemiddel te beoordelen op zijn werking is d.m.v. de 5-5-5-test, ook wel Europese Suspensie Test genoemd.

De drie vijven staan voor:

  • Vijf verschillende micro-organismen , de test dient uitgevoerd worden met verschillende micro-organismen met uiteenlopende eigenschappen:
  • Een gram-positieve bacterie
  • Een gram-negatieve bacterie
  • Een sporenvormend micro-organisme
  • Een gist of schimmel
  • Pseudomonas, een bacterie die bekend staat om zijn resistentie tegen desinfectiemiddelen
  • Vijf minuten inwerkingstijd van het desinfectans

Bij deze proef wordt het te onderzoeken micro-organisme (elke soort afzonderlijk), in een bekende concentratie blootgesteld aan het desinfectiemiddel in de concentratie die door de fabrikant wordt aanbevolen. Om het desinfectans extra op de proef te stellen en de praktijkomstandigheden (een vuile omgeving, aanwezigheid van eiwitten) wordt ook een standaard hoeveelheid eiwit toegevoegd. De tijdsduur is 5 minuten. Hierna wordt een bekend volume (1 ml) in een bekend volume (9 ml) inactiveringsvloeistof gebracht (maakt desinfectiemiddel onmiddellijk onwerkzaam). Vervolgens wordt het kiemgetal bepaald. Als controle geschiedt deze gehele procedure op dezelfde manier maar dan zonder desinfectiemiddel.

  • Vijf decimale reducties

Het desinfectiemiddel moet tijdens de inwerking van het desinfectiemiddel 5 decimale reducties veroorzaken. Meer mag, minder beslist niet. Door de kiemgetallen van de “gedesinfecteerde” suspensie te vergelijken met de controlesuspensie kan je zien of dit streven gehaald wordt. Het aantal decimale reducties dat gerealiseerd wordt is het microbicide effect, dit moet dus minstens 5 zijn.

Zie ook het onderstaande schema.

555 test

van beide buizen het kiemgetal bepalen

getallenvoorbeeld:

kiemgetal controle is 107 kiemgetal desinfectie is 101

Microbicide effect is log 107 – log101 = 6

Er hebben 6 decimale reducties plaatsgevonden als gevolg van het desinfectiemiddel, de eis is minstens 5, dus dit middel werkt goed