Leeft een virus nou wel of niet?Virussen zijn stukjes erfelijk materiaal , die de cel van een plant of dier binnendringen om zich daar te reproduceren. Virussen leven dus niet zelf(standig), aangezien ze de eiwitmachinerie van de cel nodig hebben om te kunnen voortbestaan en ook de energiestofwisseling van deze cel is noodzakelijk om de bouw van grote moleculen mogelijk te maken. Virussen zijn dus afhankelijk van het organisme dat hun erfelijk materiaal vermeerdert. Alleen kunnen ze niets.

De vraag of virussen levende micro-organismen zijn houdt de mens al sinds de ontdekking van de virussen bezig. Het antwoord op deze vraag hangt af van wat je onder leven verstaat.
Leven kan gedefinieerd worden als een aantal processen die het resultaat zijn van de werking van eiwitten welke op hun beurt gecodeerd worden door nucleïnezuren. Deze nucleïnezuren zijn continue actief. Omdat virussen buiten een levende gastheercel niet actief (kunnen) zijn zijn ze in deze betekenis geen levende organismen. Een andere definitie van leven is dat het hetgene dat leeft tot vermeerdering is staat is.

Echter, wanneer virussen een gastheercel binnengaan, wordt het virale nucleïnezuur actief en het virus gaat zich vermeerderen maar alleen dankzij de stofwisseling van de cel waarin het virus verblijft.In deze betekenis zijn virussen levende organismen.

Vanuit medisch standpunt kunnen virussen levend genoemd worden omdat zij infectie en ziekte veroorzaken net zo als pathogene bacteriën, schimmels en protozoën doen.

Het antwoord op de vraag is afhankelijk van de definitie van leven, wat versta je hieronder. En of je vindt of dat leven zelfstandig moet/kan plaatsvinden.

Zie ook verschil tussen een bacterie en een virus, en bouw van een virus