Directe immuunfluorescentie

Een immunochemische bepaling waarbij een antistof gemerkt is met een fluorescerende stof, Er zijn twee soorten bepalingen: de directe en de indirecte  immuunfluorescentie.

Directe immuunfluorescentie

De (fluorescerende) antistof wordt losgelaten op het te onderzoeken preparaat.

Past de bekende fluorescerende antistof op het te bepalen antigen (of beter een specifiek antigen van bijvoorbeeld het te bepalen virus) dan bindt die zich daaraan.
Na goed spoelen blijft de passende antistof zitten en is zichtbaar door de fluorescentiemicroscoop.

Past de antistof niet dan spoelt hij weg en is er door de fluorescentiemicroscoop niets te zien: zie hieronder, links een preparaat met het passende antigen, rechts een preparaat met een ander antigen

stap 1   Preparaat
(uitstrijkje) van bijvoorbeeld twee varkens
preparaat met antigen  

preparaat zonder passend antigen

stap  2
Fluorescerende antistof, specifiek passend bij
te bepalen antigen bijvoorbeeld varkenspestvirus
met antistoffen  

 

met antistoffen

met as met antistoffen 

 

stap 2
Goed spoelen :
niet gebonden antistoffen worden verwijderd
met passend ag preparaat zonder passend antigen
stap 3:
bekijken onder fluorescentie-
microscoop
positief beeld negatief beeld
conclusie varkenspestvirus aanwezig varkenspestvirus niet aangetoond