De ontdekking van antibiotica

Chemotherapeutica en antibiotica
Er zijn twee groepen stoffen die tegen bacteriën werken en als geneesmiddel bruikbaar zijn:Chemotherapeutica  en Antibiotica

Chemotherapeutica
Dit zijn chemisch bereide stoffen die in het lichaam selectief werkzaam zijn tegen micro-organismen

Antibiotica
Dit zijn door micro-organismen gevormde stoffen, bereid in farmaceutische bedrijven, die in het lichaam selectief werkzaam zijn tegen (andere) micro-organismen

De ontwikkeling van chemotherapeutica
Het ontstaan van de chemotherapie is te danken aan Paul Ehrlich. Hij slaagde er begin 20e eeuw bacteriën selectief te kleuren waardoor de bacteriën gekleurd worden maar niet het weefsel waarin ze aanwezig zijn.
Hij kwam zo op het idee van een ‘magic bullet’ een stof die wel schadelijk is voor de pathogene micro-organismen maar niet voor de gastheer (patiënt).Zo ontwikkelde ( bij de 606de poging) de arsenicumverbinding salvarsan een goed geneesmiddel tegen syfilis. Dankzij dit idee zijn nog meer selectieve stoffen gevonden die als geneesmiddel dienst doen zoals de sulfaprepraten.

De ontdekking van antibiotica
In 1928 nam Alexander Fleming waar dat de bacterie Staphylococcus aureus in zijn groei geremd werd op de plaats waar een schimmel(infectie) aanwezig was. De schimmel was een Penicillium.

Een slim idee…...

Fleming kwam op het idee de schimmel te gaan kweken om de werkzame stof te gebruiken als geneesmiddel. Na uitvoerig onderzoek werd een stof aangetroffen die penicilline genoemd werd en werkt(e) tegen grampositieve bacteriën

Grote gevolgen

Aanvankelijk was de gevormde hoeveelheid zeer klein: de eerste patiënt kon met deze hoeveelheid niet gered worden: Maar 10 jaar later (net voor de 2e wereldoorlog) en ook tegenwoordig wordt Penicillium in torenhoge vaten gekweekt voor de penicillineproductie.

Lees hier meer over de ontdekking en ontwikkeling van penicilline als medicijn

Hier een overzicht over de ontwikkeling van het idee dat je het ene micro-organisme kunt gebruiken om het andere te bestrijden.