Flow Cytometrie

Flowcytometrie is een techniek voor het tellen en bestuderen van in een stromende vloeistof voorkomende microscopisch kleine deeltjes. Het gaat snel en in korte tijd kunnen veel cellen op verschillende eigenschappen onderzocht worden zodat in een keer een compleet plaatje ontstaat.


Flowcytometrie is gebaseerd op lichtverstrooiing en fluorescentie.
Hiervoor wordt een flowcytometer gebruikt
Individuele cellen in een suspensie, gelabeld met diverse fluorescerende stoffen, worden getransporteerd in een zeer smalle vloeistofstroom en passeren één voor één een laserstraal
Deze  straal wordt beïnvloed door de passerende cellen.
Door nu de fluorescentie te meten, evenals het door de cel verstrooide licht, kan bepaald worden hoeveel en welke typen cellen in het monster aanwezig zijn.
Alle signalen worden vervolgens via een geautomatiseerde analyse vertaald in aantallen en eigenschappen van cellen
Dit maakt het mogelijk om in korte tijd verschillende eigenschappen van zeer veel individuele cellen te meten en om te zetten in getallen en grafieken. Ook beelden van individuele cellen zijn op het beeldschermte bekijken.

schema
Zie hier een  video   waarbij de beelden voor zich spreken.
De techniek wordt heel breed toegepast: drinkwaterbedrijven, ziekenhuizen (bloed en celonderzoek),en levensmiddelenbedrijven (bier, melk).