Reductie van anorganische stoffen

Nitraatreductie

Bij de reductie van nitraat wordt in de eerste stap nitriet gevormd. Nitriet is met een eenvoudige (rode) kleurreactie aantoonbaar. Een probleem is dat veel micro-organisme het nitriet verder omzetten in N2 en NH3 producten die onzichtbaar zijn. De kleurreactie werkt dus niet als al het nitriet al verder is omgezet: een positieve reactie lijkt dan negatief.

Om nu een onderscheid te kunnen maken tussen echt negatieve en vals negatieve micro-organisme kan men zink toevoegen. Dit reageert met nitraat tot nitriet waardoor alsnog een rode kleur zichtbaar wordt.

Als het nitraat al verdwenen is (bij de positieve micro-organismen ) zal dit verschijnsel zich niet voordoen!

De omzetting tot H2S

Sulfiet (en sulfaat) in het medium wordt door reductie in H2S omgezet wat in aanwezigheid van Fe-ionen (vaak zit er ijzersulfaat, FeS04 in het medium) het zwarte FeS wordt omgezet. Deze reactie wordt vaak aangetoond in een buis waarin ook de vergisting van suikers wordt bepaald zoals de TSI agarbuis:

tsi tsi

Links de buis met het zwarte ijzersulfide neerslag