Microscopische tellingen

Terwijl je bacterien, gisten of oandere micro-organismen (algen, parasieten) onder de microscoop bekijkt kun je ze tellen. Met een hulpmiddel als een telkamer of via een bekend oppervlak van je microscoopveld kun je dan de concentratie cellen in het monster uitrekenen.

Als je alle cellen telt is het een totaaltelling, je telt zowel de levende als de dode cellen.

Eventueel kun je met een kleurstof onderscheid maken tussen levend en dood.

De microscopische telling is een directe totaaltelling: zowel levende als dode cellen zijn zichtbaar.
Voordeel: je hoeft niet te wachten, je weet meteen hoeveel cellen, gisten of bacterien in een vloeistof zitten.
Nadeel:Het moeten er wel veel zijn, anders zie je ze niet door de microscoop omdat er maar een klein volume zichtbaar is.

Belangrijk is dat je weet welk volume je telt als je door de microscoop kijkt . Hiervoor zijn twee methoden.

De telling volgens Breed

Men strijkt hiertoe een bekende hoeveelheid monster op een objectglas en wel over een oppervlak waarvan de afmetingen bekend zijn. Van het vloeibare monster wordt een zeer kleine hoeveelheid bijvoorbeeld 0,01 ml op 1 cm2 van een objectglas gebracht.

Is het te onderzoeken materiaal een vast (niet vloeibaar) product dan dient dit eerst gesuspendeerd te worden. De verdunning die ontstaat door het suspenderen moet men noteren, waarna men net zoals bij een vloeibaar product te werk kan gaan.

Vervolgens wordt het uitstrijkje gefixeerd en gekleurd net zoals een ander microbiologisch preparaat.

Bij het microscoperen en bekijken van het preparaat telt men het aantal cellen per microscoopveld. De diameter van dit veld is voor elke vergroting bekend, dus ook het oppervlak. Men weet nu dus het aantal cellen op een bekend oppervlak en men weet ook de vloeistof die is opgebracht op een bekend oppervlak. Met deze gegevens is het mogelijk uit te rekenen hoeveel cellen er per ml of per gram monster aanwezig zijn.

Telling met behulp van een telkamertje

Bij deze microscopische telling brengt je het monster in een telkamertje. Dit is een speciaal soort objectglas waarin zich een vierkante ruimte bevindt waarvan de diepte bekend is en waarop de bodem een zodanige verdeling met ingegraveerde lijnen is aangebracht, dat er vierkantjes ("hokjes") ontstaan met een bekend oppervlak.

Deze holte wordt geheel gevuld met het te onderzoeken monster of een suspensie ervan. Er wordt een dekglas op aangebracht (vaak met klemmetjes) en door de microscoop wordt het aantal cellen in een groot aantal vierkantjes geteld. Weet je het gemiddelde aantal per vierkantje dan is uit te rekenen hoeveel cellen er per ml aanwezig zijn omdat het volume van een vierkantje bekend is. Deze methode kun je ook gebruiken om bloedcellen te tellen.

Oefeningen

Telling volgens Breed

vr1 Welke gegevens zijn nodig bij de telling van Breed om het aantal micro-organisme per ml uit te kunnen rekenen?

vr2 Van een monster melk wordt 0.01 ml uitgestreken op 4 cm2 en na kleuring onder de microscoop bekeken.
De diameter van het microscoopveld is 0,20 mm. Men telt 1 cel per veld. Hoeveel micro-organismen zijn er per ml aanwezig? Antwoord?

vr3 Uit het antwoord van de vorige vraag kun je afleiden vanaf welke concentratie micro-organismen de telling van Breed te gebruiken is. Vind je dit een gevoelige methode?

vr 4 Van een monster melk wordt 0.02 ml uitgestreken op 4 cm2 en na kleuring onder de microscoop bekeken. 
De diameter van het microscoopveld is 0,20 mm. Men telt 10 cellen per veld. Hoeveel micro-organismen zijn er per ml aanwezig?Antwoord?

Telling met behulp van een telkamertje

vr5 Welke gegevens zijn nodig bij de telling m.b.v. een telkamertje om het aantal micro-organismen per ml uit te kunnen rekenen?

vr6 In een telkamer met een diepte van 0,1 mm en vierkante hokjes met zijden van 0,05 mm wordt een gistsuspensie gebracht.
Men telt gemiddeld 18 gisten per hokje. Hoeveel gisten zijn er dan in 1 ml? Antwoord?

vr7 Hieronder staat een telkamer afgebeeld met daarin bacteriën. Veel bacteriën liggen op een rand van een vakje. Hoe ga je bij het tellen te werk om te voorkomen dat je deze cellen dubbel telt?

vr8 Een monster melk wordt in een telkamer gebracht en na onder de microscoop bekeken.
Men telt 1 cel per vierkantje met zijden van 0.05 mm. Hoeveel micro-organismen zijn er per ml aanwezig? Antwoord?

vr9 Uit het antwoord van de vorige vraag kun je afleiden vanaf welke concentratie micro-organismen de telling m.b.v. een telkamer te gebruiken is. Vind je dit een gevoelige methode?

vr10 Als je de Breedtelling vergelijkt met de telkamermethode voor de telling van een levensmiddel wat is het voordeel van de Breedtelling?