Malditof MS

MALDI-TOF MS is een techniek om snel en nauwkeurig micro-organismen (bacteriën, gisten en schimmels) te identificeren. Met MALDI-TOF MS wordt van de micro-organismen een massaspectrum gemaakt. Het massabereik is zodanig dat veel voorkomende (voornamelijk ribosomale) eiwitten van de organismen worden gemeten. Dit zijn stabiele stoffen, waarvan het totaal, de samenstelling, het eiwitprofiel, als een vingerafdruk van het organisme kan worden beschouwd.
Met MALDITOF  MS kan ook heel snel bacterieresistentie door antibiotica-afbraak worden gedetecteerd. Na het toevoegen van bacteriën aan een antibioticum wordt een eiwitprofiel gemaakt. Maakt de bacterie enzymen om de antibiotica af te breken, dan ziet je in het profiel de afbraakproducten.

MALDI-TOF MS is de afkorting van
Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation
en Time-Of Flight MassaSpectrometrie.

MALDI= Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation
De matrix is een geconjugeerde organische stof, meestal een zwak organisch zuur, dat je samen met koloniemateriaal op een plaatje (MALDI TOF plaat) doet waardoor ze samen kristalliseren.
Door de energie van een laser verdampen (in vacuum) zowel de matrix als het monster en komen ze in de gasfase terecht (desorptie). Ook wisselen ze een proton (positief geladen deeltje) met elkaar uit waardoor voornamelijk enkelvoudige positief geladen moleculen (ionisatie) ontstaan. De ionen worden versneld in een elektromagnetisch veld tussen de monsterhouder en een elektrode. De ionen krijgen een snelheid die omgekeerd evenredig is met hun massa en lading: kleine moleculen zullen sneller bewegen dan grote, zwaardere moleculen.

TOF MS
Na de electrode vliegen de ionen verder (zonder verdere versnelling) in de vluchtbuis. De time of flight (TOF) bepaalt wanneer ze bij de detector aankomen. De massa van een molecuul bepaalt hoeveel tijd nodig is om de overkant te halen. Zware ionen doen langer over hun vlucht dan lichtere ionen.

Zo ontstaat een voor de soort kenmerkend piekenpatroon : het massaspectrum (MS).

eiwitpatroon

Elk micro-organisme heeft zijn karakteristieke piekenpatroon (eiwitpatroon). Met behulp van een data base kan een onbekend (het te bepalen) micro-organisme vergeleken worden met alle bestaande bekende eiwitpatronen. Is er een match dan is de identiteit van het tot nu toe onbekende micro-organisme bekend.

details