Transductie

Transductie is het "per ongeluk"overdragen van een stukje DNA van de ene gastheer naar een volgende gastheer door een virus. Dit kan op twee manieren:


Algemene transductie

Tijdens de vermeerdering wordt een stukje gastheerDNA in de eiwitmantel verpakt en daarna bij een volgende gastheercel ingebracht:

Specifieke transductie

In tegenstelling tot de normale situatie verpakt het faagdeeltje, na vrijkomen en tijdens de daaropvolgende lysogene cyclus, behalve zijn eigen DNA ook aangrenzende DNA (genen) van zijn gastheer in zijn capside. Bijvoorbeeld de eigenschap om een bepaalde suiker te kunnen gebruiken of om een bepaalde stof te maken.