E coli en co

Escherichia coli is meestal een onschuldige, nuttige bacterie die bij iedereen in de darmen voorkomt, vitaminen vormt, groei van schadelijke bacteriesoorten verhindert en bijdraagt aan de vertering van ons voedsel. Er zijn echter schadelijke varianten die via voedsel een darmziekte veroorzaken. Het zijn een groot aantal typen aangeduid met een 4 letterige afkorting steeds eindigend op EC van Escherichia coli. Hieronder een overzicht.

 • STEC  Shigatoxine vormende Escherichia coli, deze groep heeft als gemeenschappelijk kenmerk de vorming van Shigatoxine
  Binnen de STEC groep bevindt zicht de EHEC groep
  • EHEC  Enterohemorragische Escherichia coli (serotype E. coli O157:H7 komt veel voor, maar ook Escherichia coli O26:H11)  met als gemeenschappelijk kenmerk EAE-gen dat het eiwit intimin(e) vormt dat samen met het shigatoxine de bacterie zo gevaarlijk maakt. Met als gevolg bloederige diarree en mogelijke nierschade. Intimine zorgt voor de aanhechting van de bacterie aan de darmcellen, een ingenieus mechanisme,niet uit te leggen maar:
   Hier een animatie hoe de EHEC bacterie te werk gaat.


Nog een aantal groepen:

 • ETEC Enterotoxigene  Escherichia coli veroorzaakt reizigers diarree vormt LT =hittelabiel enterotoxine en ST is thermostabiel enterotoxine.
 • EPEC  Enteropathogene  Escherichia coli vormt  EAE en EAF(EPEC adherence factor) maar geen toxine ,veroorzaakt vaak darmziektes bij jonge kinderen.
 • EIEC   Enteroinvasieve  Escherichia coli veroorzaakt een bacteriële dysenterie. De bacterie dringt de darmcellen binnen (invasie).
 • EAEC Enteroaggretatieve  variant van de Escherichia coli bacterie die makkelijk aanhecht aan de darmwand (en een waterige diarree veroorzaakt waaraan in de wereld veel kinderen door uitdroging sterven.
 • DAEC Diffuus-adherente Escherichia coli : diarree bij kinderen ouder dan 1 jaar in ontwikkelingslanden en bij reizigers naar ontwikkelingslanden.

Tot zover de indeling, echter bacteriën houden zich hier niet altijd netjes aan.

Zo bleek de grote EHEC uitbraak in 2011 in Duitsland het gevolg te zijn van een weinig bekende O104:H4-variant en een nieuwe combinatie : een EAEC bacterie met een eigenschap, het toxine, van de EHEC bacterie. Kennelijk een combinatie die “goed” werkt, een goede verspreiding van de EAEC en een goed toxine van de EHEC .
Bronnen:
http://www.cdc.gov/ecoli/index.html
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/e-coli.aspx
http://textbookofbacteriology.net/e.coli_4.html
http://www.agriholland.nl/dossiers/ehec/home.html
http://www.kiza.nl/content/escherichia-coli-ecoli
http://www.newscientist.nl/blogs/lof-zij-de-ehec/http://www.rivm.nl/Onderwerpen/E/E_coli_Escherichia_coli/STEC_EHEC

Preventie:
Echerichia coli komt voor in de darmen, de STEC komt voor in vee, met name runderen, zonder dat de dieren er zelf last van hebben, deze zijn de besmettingsbron. E. coli wordt overgedragen door besmet water of voedsel of door contact met dieren of mensen.
E.coli en de toxinen zijn hittegevoelig. Het goed verhitten van voedsel en het voorkomen van besmetting zijn voor de consument de belangrijkste maatregelen, geen rauwe hamburgers bereiden/eten en apart gereedschap voor vlees en groente gebruiken en natuurlijk handen wassen. Ook andere besmettingen worden zo voorkomen.