Grenswaarden

Een microbiologische grenswaarde is het maximaal toelaatbare aantal micro-organismen van een bepaalde soort of groep in een product.
Een fabrikant of een klant kan ook zelf een (streef)waarde vaststellen
De waarden kunnen dus op verschillende manieren tot stand komen en zijn soms verplicht en een andere keer een zelf opgelegde kwaliteitsnorm.


Zo is het mogelijk dat:

 • de producent die grenswaarden vaststelt op een aantal kritische punten van de productielijn (grondstoffen, half- en eindproducten)
 • producent en afnemer onderling grenswaarden in het eindproduct afspreken
 • de overheid eisen = grenswaarden stelt aan eindproducten die in de handel worden gebracht
 • het bedrijfsleven hygiënecodes heeft waarin ook normen(grenswaarden, richtwaarden) zijn opgenomen

De normen zijn gebaseerd op:

 • minimale dosis die ziekte veroorzaakt, de norm moet hier ver onder liggen.
 • wat bij een "nette productie" goed haalbaar is, dus geen onnodige hoge kiemgetallen aanvaarden.

De normen worden strenger:

 • naarmate het micro-organisme gevaarlijker is.
 • de consument kwetsbaarder is (babyvoeding, dieetvoeding zieken).
 • het product na productie nog groeikansen geeft aan micro-organismen
  • tijdens transport
  • tijdens opslag
  • tijdens bereiding