De IMViC test is een korte bonte rij met 4 biochemische testen voor de identificatie (onderscheid maken, op naam brengen) van de coliforme enterobacteriën die allemaal lactose vergisten.

Op deze manier wordt Escherichia coli , indicator voor faecale besmetting, onderscheiden van Enterobacter en Citrobacter.


I= Indoltest
M= Methylroodtest
V= Voges Proskauertest
C= Citraattest

Test:

Indole test

Methyl red test

Voges-Proskauer test

Citraat test

Test op Eigenschap:

tryptofanase door aantonen van  indol, een splitsingsproduct

Gemengd zure gisting:
Veel zuurvorming, veel meer dan bij butaandiolgisting

Butaandiolgisting
Test op acetoine tussen product butaandiolgisting.

Groei op citraat als enige koolstof bron

voedingsbodem

Trypton bouillon
1% trypton
20 minuten 120ºC

pH 7,0
porties van 5 ml
20 minuten 120ºC

MR-VP
bouillon

K2HPO4: 0,5%
Pepton :5%
Glucose:0,5% apart steriliseren
pH 7,0
porties van 5 ml
20 minuten 120ºC

MR-VP
bouillon

K2HPO4: 0,5%
Pepton :5%
Glucose:0,5% apart steriliseren
pH 7,0
porties van 5 ml
20 minuten 120ºC

Simmons citraatagar
Kant en klaar medium , zie oxoid,
etiket op pot
Schuine buizen of platen gieten
20 minuten 120ºC

reagens

Kovacs reagens

1.Voeg 25ml of geconcentreerd  HCl toe aan 75ml of Amyl alcohol,
2.los 5g of para dimethylamino-benzaldehyde in oplossing uit stap 1
Bewaar in de koelkast     

Methylrood oplossing

40 mg methylrood oplossen in 60 ml 96% ethanol en met demiwater aanvullen tot 100ml.

α-naftol en KOH

5% alcoholische naftoloplossing :los de benodigde hoeveelheid naftol op in ethanol, bewaar het flesje met de oplossing donker en koel
40% KOH oplossing,

geen

werkwijze

Ent de te onderzoeken stammen elk in 5 ml tryptonwater. Neem een controlebuis mee.
Incubeer 24 uur bij 37ºC.

Voeg na incubatie aan de culturen en de controle enkele druppels Kovac's reagens toe.
Eventueel gevormd indol reageert met Kovac's reagens onder vorming van een rode kleurstof.

Reageer na 48 uur en 72 uur incubatie op zuurvorming door aan een gedeelte van de cultuur een druppel methylrood oplossing tot te voegen.
Een rode kleur wijst dus op de vorming van grote hoeveelheden zuur(=+).

Voeg na 48 uur en na 72 uur aan 1 ml van de cultuur toe 0,75ml 5% alcoholische naftoloplossing en 0,2 ml 40% KOH oplossing. Schud grondig.
Na enkele minuten vindt indien acetoïne aanwezig is een kleuromslag naar rood plaats.

Ent de te onderzoeken stam dun op een plaat of buis met  Simmons Citraatagar.
Incubeer bij 37ºC.
Beoordeel na 48 uur op kleuromslag naar blauw wat wijst op citraat verbruik, waardoor de pH hoger wordt.

positief:

Rood bruine ring bovenkant vloeistof

rood
(pH lager dan 4,2)

Rood reactieproduct van reagens met acetoine

Groei
blauwe kleur

negatief

Geen verandering

Boven ongeveer de pH van 5,5 zal de buis een gelige kleur houden. Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

positieve bacterie

Escherichia coli

Escherichia coli
Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter aerogenes
Citrobacter freundii

 

Soort

Indol

Methyl Rood

Voges-Proskauer

Citraat

Escherichia coli

Positief

Positief

Negatief

Negatief

Citrobacter freundeii

Negatief

Positief

Negatief

Positief

Enterobacter aerogenes

Negatief

Negatief

Positief

Positief