Selectief medium voor het aantonen van coliforme bacterien

VIOLET RED BILE LACTOSE  AGAR


Het medium is selectief door de remstoffen kristalviolet en galzouten en de energiebron lactose die uitsluitend gebruikt kan worden door coliforme enterobacteriën .


De electiviteit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van lactose (energiebron en koolstofbron), en neutraalrood, een pH indicator die bij zuurvormig (lagere pH) rood kleurt.
Alleen coliforme enterobacteriën kunnen lactose vergisten, waardoor zuren gevormd worden en dus rode kolonies ontstaan, daarnaast slaan de galzouten neer bij een lage pH.
Andere enterobacteriën kunnen lactose niet vergisten en zullen als ze groeien geen rode kolonies te zien geven.