identificatie, de eerste stappen

Op basis van enkele eigenschappen die makkelijk vast te stellen zijn zoals het gramkarakter, celvorm en de aanwezigheid/ afwezigheid van oxidase en katalase, aëroob of /en anaëroob kunnen groeien we de bacteriën weer wat beter indelen. Het is een indeling die te gebruiken is om snel een onbekende bacterie thuis te brengen in de juiste groep. Ook kan men op deze manier mogelijkheden uitsluiten. Een oxidase-positieve gramnegatieve staaf is nooit een enterobacterie, een katalase positieve grampositieve bacterie is geen melkzuurbacterie.
We komen vaak al tot de geslachtsnaam.
Willen we ook de soort nog weten dan zijn aanvullende biochemische testen nodig.Nadeel van deze schema's is dat een bepaling (bv foute gramkleuring) je volledig de verkeerde kant op stuurt!

 


hierboven de gramnegatieve bacterien, klik hier voor een vergroting

 

 

Hier de grampositieve bacterien, klik hier voor een vergroting.